meedea

908 tekstów – auto­rem jest meedea.

Fa­natyzm nie lu­bi porażki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 sierpnia 2017, 00:15

Wiara oz­nacza śmierć rozumu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 sierpnia 2017, 09:12

Dys­tans obezwład­nia ludzkie schematy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 sierpnia 2017, 11:37

Nie ra­zi mnie brud­na podłoga czy kurz na ko­modzie w Twym do­mu. Męczy mnie nieład w ser­cu i bałagan sprzecznych prze­konań.

Dedykowane. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 sierpnia 2017, 10:13

Po­wie­rzchow­ność może męczyć, na­wet ta wypolerowana.

Dedykowane. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2017, 09:21

Sta­rość jest trud­na. Szczególnie dla młodych. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 sierpnia 2017, 08:59

To co w dzieciństwie ro­bimy aby się dos­to­sować, w życiu do­rosłym nas alienuje. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 sierpnia 2017, 20:36

Przy­jaźń ma smak bez­pie­czeństwa. Dop­ra­wia ją wspar­cie a pod­pieka szczerość.

De­dyko­wane: Mo­jej Ani. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 sierpnia 2017, 16:28

Są ta­kie chwi­le, kiedy to chciałabym aby is­tniały obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne. Dla dzieciobójców. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2017, 11:12

Pew­na jest śmierć. Nie jej czas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 lipca 2017, 00:52

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 sierpnia 2017, 00:41Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm nie lu­bi po­rażki.  

21 sierpnia 2017, 00:33Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm nie lu­bi po­rażki.  

21 sierpnia 2017, 00:22Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm nie lu­bi po­rażki.  

20 sierpnia 2017, 19:20meedea wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 sierpnia 2017, 19:48Cris sko­men­to­wał tek­st Wiara oz­nacza śmierć ro­zumu.  

19 sierpnia 2017, 19:21$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Wiara oz­nacza śmierć ro­zumu.  

19 sierpnia 2017, 14:30Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wiara oz­nacza śmierć ro­zumu.  

19 sierpnia 2017, 12:18meedea sko­men­to­wał tek­st Wiara oz­nacza śmierć ro­zumu.  

19 sierpnia 2017, 12:00yestem sko­men­to­wał tek­st Wiara oz­nacza śmierć ro­zumu.  

19 sierpnia 2017, 11:30Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Wiara oz­nacza śmierć ro­zumu.