meedea

909 tekstów – auto­rem jest meedea.

Życzę Wam dużo dob­re­go na naj­bliższe miesiące ☺☺ ja wra­cam do pra­cy, trzy­maj­cie się i wielu pięknych myśli i wierszy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2017, 08:34

Fa­natyzm nie lu­bi porażki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 sierpnia 2017, 00:15

Wiara oz­nacza śmierć rozumu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 sierpnia 2017, 09:12

Dys­tans obezwład­nia ludzkie schematy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 sierpnia 2017, 11:37

Nie ra­zi mnie brud­na podłoga czy kurz na ko­modzie w Twym do­mu. Męczy mnie nieład w ser­cu i bałagan sprzecznych prze­konań.

Dedykowane. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 sierpnia 2017, 10:13

Po­wie­rzchow­ność może męczyć, na­wet ta wypolerowana.

Dedykowane. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2017, 09:21

Sta­rość jest trud­na. Szczególnie dla młodych. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 sierpnia 2017, 08:59

To co w dzieciństwie ro­bimy aby się dos­to­sować, w życiu do­rosłym nas alienuje. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 sierpnia 2017, 20:36

Przy­jaźń ma smak bez­pie­czeństwa. Dop­ra­wia ją wspar­cie a pod­pieka szczerość.

De­dyko­wane: Mo­jej Ani. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 sierpnia 2017, 16:28

Są ta­kie chwi­le, kiedy to chciałabym aby is­tniały obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne. Dla dzieciobójców. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2017, 11:12

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]