meedea, teksty z czerwca 2012 roku

15 tekstów z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Niewiary­god­ne co ludzie so­bie pot­ra­fią wmówić by zmniej­szyć siłę rozczarowania. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 czerwca 2012, 14:15

Nic nie po­radzisz na cieles­ne "nie". 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 czerwca 2012, 23:36

Wewnątrz niektórych ludzi toczy się woj­na, której ofiara­mi są Ci z naj­bliższe­go otoczenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2012, 19:02

W niektórych ser­cach ciągły pogrzeb. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 czerwca 2012, 06:47

Przes­tań mówić a zro­zumiesz resztę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 czerwca 2012, 00:36

Uciekające ser­ce zaw­sze zos­ta­wia po so­bie ślady. 

myśl dnia z 2 lipca 2012 roku
zebrała 7 fiszek • 15 czerwca 2012, 20:36

Człowiek pat­rzący jed­nym okiem w przeszłości a dru­giem w przyszłość jest niedo­widzącym na teraźniejszość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 czerwca 2012, 18:54

Pa­radok­salnie no­wotwór u dziec­ka może być po­wodem je­go ra­dości, gdyż wzbudza czułość u je­go rodzica.

Nies­te­ty z doświadczeń... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2012, 20:34

Znam człowieka, który dzieli ludzi tyl­ko na złych i tyl­ko na dob­rych. Dla niego nie ma ludzi dob­rych ze złymi zacho­waniami i złych z prze­jawa­mi dob­ra. Te­go nau­czyło go życie. 

myśl • 11 czerwca 2012, 17:28

Nie każdy zdro­wy może być z każdym chorym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 czerwca 2012, 16:39

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]