meedea, teksty z grudnia 2010 roku

24 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Ja­ki ty­tuł no­siłabym książka opo­wiadająca o To­bie samym? 

myśl
zebrała 41 fiszek • 31 grudnia 2010, 01:14

Ważę każdy dotyk.
Intensywność.
Zabarwienie.
Czas trwania.
Siłę.
Porównuję.


I za­pomi­nam czuć ... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 30 grudnia 2010, 11:04

Naj­pierw jes­tem człowiekiem, po­tem ko­bietą do­piero później pełnię fun­kcję pedagoga... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 grudnia 2010, 13:04

Rozmowa:

"- Więc co po­win­nam zrobić?"
"- Sa­ma się prze­konasz czy wys­tar­czy raz i spad­niesz z Nieba, czy już zaw­sze będziesz bu­jać w obłokach..."

Pa­ni K. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 grudnia 2010, 10:16

Ty ciągniesz za serce,
On ciągnie za rozum,
Oni za duszę.
Na rozpłaka­ne ciało w lus­trze pat­rzę tyl­ko Ja. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 grudnia 2010, 13:03

Wy­cieka sa­mot­ność przez dziury w Tym szczęściu... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 25 grudnia 2010, 10:01

O ra­ny ....
Czy ja na głos na­pisałam o swoich uczu­ciach ?! 

myśl
zebrała 22 fiszki • 23 grudnia 2010, 12:14

Nig­dy nie po­wiem, że "na pewno".
Już nie... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 22 grudnia 2010, 16:46

A więc tak sma­kuje po­całunek z „Pamiętnika”...
Chcę jeszcze, jeszcze … !!!


.......................................................................
Pa­miętnik / Notebook
Film, Me­lod­ra­mat 2004. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 grudnia 2010, 22:11

Zaplątałam się ja­ko 3 
w Twój sys­tem 1110101110001010101010101
i za cho­lerę nie pasuję... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 grudnia 2010, 20:53

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]