meedea, teksty z grudnia 2011 roku

31 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Sa­mot­ność by­wa zba­wieniem dla człowieka żyjące­go stadnie. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 31 grudnia 2011, 18:54

Niejed­nokrot­nie ludzkie de­cyz­je by­wają zbrod­nią na pot­rze­bach nasze­go serca. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 30 grudnia 2011, 10:35

Ona i On
ura­towa­li Ją.
Ona wigorem
On uporem.
Słów używając, ges­tem trzymając
ser­ce w roz­terce co umierało
jak ludzkie u schyłku życia zmar­twione ciało.


De­dyko­wane: Szy­mono­wi i Justynie

Dziękuję. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 29 grudnia 2011, 00:50

Sa­mot­na jes­tem tyl­ko fizycznie.
W moim ser­cu wie­czny tłok... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 28 grudnia 2011, 09:25

Niektórzy to i z ka­mienia wodę wycisną.

Ku czci zawziętości 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 grudnia 2011, 12:18

Doświadczalnie

Fe­nomen "by­tu" za­leżny od for­my istnienia. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 grudnia 2011, 11:31

Szko­da, że ubez­pie­cze­nie nie pok­ry­wa skutków burzy hormonalnej. 

myśl dnia z 23 marca 2014 roku
zebrała 55 fiszek • 25 grudnia 2011, 09:17

Dwu­biegu­nowość zaz­drości - pod­sy­ca żar uczuć i ga­si błogość spokoju. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 24 grudnia 2011, 09:54

* * *

Na mnie już czas.
Nie cze­kaj przeznaczenie.
Nie zer­kaj na wskazówki.
Nie wspominaj.

Na mnie już czas.
Po­ciąg odjechał
z peronu
gdzie us­ta Twe
dłoniom mym szep­tały
o namiętności.

Na mnie już czas.
Nie od­wrócę zdarzeń
co były we dwoje
lis­to­pado­wym wieczorem.

Na mnie już czas.
Sa­mot­nie wielbić
będę kar­tki z Pamiętnika
deszczem rozpłakane
pasją pożądania.

Na mnie już czas...
Cza­su już na mnie nie ma... 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 23 grudnia 2011, 01:18

W stud­ni mil­cze­nia łat­wo uto­pić chęć porozumienia.


Dedykowane. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 22 grudnia 2011, 00:14

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]