meedea, teksty z grudnia 2015 roku

5 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Praw­dzi­we piekło to nieuda­ne życie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 grudnia 2015, 22:01

Cza­sem łat­wiej dojść do po­rozu­mienia w dużych spra­wach niż przy drobiazgach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 grudnia 2015, 10:37

Sztuką jest zna­leźć czas dla siebie po­między je­go marnowaniem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 grudnia 2015, 21:58

Na­wet wiara w to, że w nic się nie wie­rzy jest wiarą.

De­dyko­wane: Uczennicy 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 grudnia 2015, 16:21

Niena­wiść niektórych jest tak sil­na, że pot­ra­fili­by udu­sić Cię czys­tym powietrzem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 grudnia 2015, 21:10

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]