meedea, teksty z kwietnia 2011 roku

27 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Niektórzy nie pot­ra­fią w tańcu złapać ryt­mu, choćby miał uchwyty.(Ru­da złośli­wość) ;) 

myśl
zebrała 56 fiszek • 30 kwietnia 2011, 09:07

Bar­dzo trud­no jest zdać so­bie sprawę ze zja­wisk zachodzących we włas­nej duszy. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 29 kwietnia 2011, 09:26

Niektórzy ludzie rodzą się wy­posażeni w cechy ofiary.
I po­zos­tają ta­cy do końca życia. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 kwietnia 2011, 08:00

Sa­mot­ność zos­ta­wia Cię samego.
Ale jest to w rzeczy­wis­tości piekiel­nie wier­na dusza , nie ucieka ot tak po prostu. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 26 kwietnia 2011, 11:39

Na­wet sza­leńcy nie chodzą całymi dniami całko­wicie ześwirowani.
Wyłącznie w pew­nych mo­men­tach dają upust swoim agresjom. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 25 kwietnia 2011, 10:23

Za każdym ra­zem gdy rodzi się dziec­ko, pow­sta­je no­wy świat. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 24 kwietnia 2011, 14:22

Każde ser­ce ma swo­je przez­nacze­nie. Podążaj za nim. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 23 kwietnia 2011, 10:01

Za­bawa w "Chowanego":

Naj­trud­niej zna­leźć tych, co uk­ry­li się w ludzkich sercach. 

aforyzm
zebrał 112 fiszek • 22 kwietnia 2011, 09:58

Is­tnieją ko­biety, które chętnie żyją w związku par­tner­skim, ale nie pot­rze­bują par­tner­stwa, żeby żyć. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 kwietnia 2011, 09:15

Mężczyźni uczcie się słuchać te­go, cze­go nie mówi Wam Kobieta. 

myśl dnia z 25 czerwca 2017 roku
zebrała 66 fiszek • 20 kwietnia 2011, 09:22

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]