meedea, teksty z lipca 2011 roku

21 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Potrąco­na przez Świat. Roz­bi­ta o Ziemię.


Żyję ... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 31 lipca 2011, 21:02

Chcę wyjść z ro­li mat­ki, którą nig­dy nie byłam! 

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 lipca 2011, 09:07

Zgu­biłam się w niczym.
Obi­jam się o krawędzie życia tuż obok.
Żal za­pijam kawą.
A diag­nozą jest autodestrukcja. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 29 lipca 2011, 09:55

Mężczyz­na wi­nien być jak buty.
Wyszu­kany, do­dawać uro­ku ko­biecie i umożli­wić wy­god­ne krocze­nie dro­gami życia. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 28 lipca 2011, 09:58

I ser­ce by­wa w zbyt moc­nym uścisku. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 27 lipca 2011, 07:49

Kon­sekwen­cją podjętej de­cyz­ji zaw­sze jest zmiana. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 26 lipca 2011, 13:31

Czas i od­ległość uz­mysławia ludziom jak blis­ko lub jak da­leko są ich ser­ca od siebie. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 21 lipca 2011, 12:24

Ciało jak lus­tro jest od­bi­ciem naszych myśli i emocji. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 18 lipca 2011, 11:31

Każdy człowiek działa zgod­nie ze swoim sta­nem świadomości. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 17 lipca 2011, 08:57

Każde doświad­cze­nie jest wiedzą o sobie. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 16 lipca 2011, 07:27

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]