meedea, teksty z lipca 2012 roku

18 tekstów z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Świat bib­lioteką żywych książek. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 lipca 2012, 09:32

Cza­sem trzy­mamy kur­czo­wo coś co sam Bóg chce usunąć. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 lipca 2012, 09:09

Nie pod­chodzę emoc­jo­nal­nie do sa­mej śmierci.
Prędzej do krzyw­dy za życia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 lipca 2012, 08:06

Ko­muni­kat "Ja" jest pra­widłową formą komunikacji.
Je­go na­dużywa­nie czys­tym egocentryzmem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 lipca 2012, 08:23

Emoc­je przyp­ra­wami życia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 lipca 2012, 09:22

Roz­mo­wa cho­rego ze zdro­wym jest jak porówny­wanie życia bied­ne­go z bogaczem. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 lipca 2012, 08:58

Trud­no do­gonić tych co uciekają sa­mi przed sobą. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 lipca 2012, 12:38

Diag­no­za le­kar­ska ma to do siebie, że uświada­mia Cię na czym stoisz.
Za­raz po­tem owa świado­mość po­wodu­je, że osu­wa Ci się grunt pod nogami. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 lipca 2012, 20:18

Piwniczne aj lov ju

W piw­nicznym porządku upat­ruję miłości,
gdy On ciałem swym
za­pew­ni drew­niane ciepło mroźnej zimy.
Nie kwiaty, nie ta­niec czy wier­sz miłosny
lecz gest co bieg­nie tuż przed moim
gdy powłoka ko­bieca ciszą umiera.
Głos oz­do­biony śmie­chem i do­tyk wyszy­wany czułością
gdy Ona żalem pre­ten­sji ser­ce swe łamie rozłąką.
Spiesz się, spiesz...ukochany. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 lipca 2012, 20:06

Ak­ceptac­ja źródłem spokoju. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 lipca 2012, 11:08

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]