meedea, teksty z lipca 2015 roku

29 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Człowiek jest je­dyną is­totną na świecie świadomą swej śmiertelności. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 lipca 2015, 10:28

Znam niewielu dob­rych oku­listów, którzy pot­ra­fią leczyć śle­potę emocjonalną. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 lipca 2015, 09:52

Dob­rze, że wiele faktów się pamięta.
Niedob­rze, że rozpamiętuje. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 lipca 2015, 16:49

Mam ko­ta na pun­kcie kota.


Se­rio piszę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lipca 2015, 09:05

Cza­sami mało trze­ba, żeby było wszystko.


Brillowi 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 lipca 2015, 09:47

Niektóre plot­ki za­bijają, in­ne po­wodują zmartwychwstanie.

Zain­spi­rowa­ne CiepłaWoda 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 lipca 2015, 13:24

Od­wagą jest stanąć kil­ku prze­ciw­ko wielu. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 lipca 2015, 14:28

Cza­sem trze­ba stanąć twarzą w twarz z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 lipca 2015, 09:24

Zawodowo

Uczę fotografii.
Trójpodziału świata.
Światłocieni miłości.
Moc­nych pun­któw osobowości.
Zbliżeń.
Życia w pełnym kadrze.
Aktów sa­mokon­tro­li.
... i pejzażu emocji. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 lipca 2015, 14:01

Nie mogłabym być psychologiem.
Są rzeczy i zja­wis­ka, które mnie bul­wersują, nudzą, obrzydzają.
I ja­ko oby­watel­ka świata pew­nych gra­nic nie przekroczę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 lipca 2015, 16:18

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]