meedea, teksty z listopada 2010 roku

27 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Wchodząc po scho­dach tuż do chwi­li roz­sta­nia tańczyliśmy.
A po­tem odjechałeś... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 30 listopada 2010, 22:42

Północ

Wskazówki ze­gara obiegły Ziemie - północ.
Ko­lor nieba jak zeszłej nocy
i niebo ak­sa­mit­ne jak do­tyk Twej dłoni.
I nie będę pi­sać o uczu­ciu,
tyl­ko dla­tego by go nie spłoszyć.
W ciszy.
W spoj­rze­niu zza okno.
W uśmiechu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 listopada 2010, 20:43

Wpa­dam w Two­je ra­miona i czuję się jak w Domu
z ciepłem og­nia kominkowego,
kub­kiem her­ba­ty malinowej,
ko­tem na kanapie... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 listopada 2010, 10:49

Niech każda z Twoich dróg pro­wadzi do mych ust … 

myśl
zebrała 44 fiszki • 27 listopada 2010, 16:15

Wołam Cię milczeniem,
Szep­czę do ucha krzykiem.

Tęsknię ... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 26 listopada 2010, 12:55

Siła

Naj­bar­dziej w "bar­dzo" ce­nię siłę przekonania,
że nie może być mocniej.
"Naj­mocniej" mówi ktoś
kto wca­le nie jest najsilniejszy.
Bo siła jak od­bi­cie w lustrze
za­leży od te­go kto przed nim stanie.
I jak w We­sołym Miasteczku,
Jak w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 listopada 2010, 11:18

Nie is­tnieje al­fa­bet moralności. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 23 listopada 2010, 13:36

Nigdzie

Za­mie­szkam w Nigdzie.
Drzwi da­lej - Dom Boga.
Anioł sko­si mi trawnik,
pod­le­je kwiaty w ogrodzie.

Będę wszystkim.
Niczym po trochu.
Bruzdą na twarzy star­sze­go człowieka.
Uczu­ciem osa­mot­nienia w tłumie.
Śla­dem bu­ta w błocie.

Zacznę od skończoności.
Od początku końca.
Od ra­dości łez lanych.
I łagod­ności sma­ku pieprzu.

Moim do­mem będzie Wszędzie.
Skar­bonka na jednogroszówki.
Dzieło bajkopisarza.
Chwi­la od­prężenia po uniesieniu. 

wiersz dnia z 24 grudnia 2014 roku
zebrał 35 fiszek • 22 listopada 2010, 20:35

Cisza

Cisza cza­sem brzmi jak odgłos przeg­ra­nej wojny
jak za­wie­dzione nadzieje,
jak naiw­ność wieczności.

Cisza jest bra­kiem roz­wiąza­nia kłopotu,
spoj­rze­niem na mil­czący telefon,
is­tnieniem w niepewności.

Cisza by­wa zdradliwa
jak spokój fal morza,
jak czas koło północy,
jak słowa w ko­lorze miłości.

Cisza [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 21 listopada 2010, 10:35

Może Morze

Może Morze wca­le nie jest tam.
Może Morze jest tu, w ser­cu Twym.
Może za­bie­rzesz mnie łodzią nad sam zachwyt
na Twej twarzy,
nad Twe szczęście co kołysze się wśród fal.
Może morze w duszy Twej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 listopada 2010, 08:24

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]