meedea, teksty z listopada 2011 roku

30 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Ludzkie og­ra­nicze­nia pul­sują strachem. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 30 listopada 2011, 06:45

Człowiek ogar­nięty ob­sesją tworzy naj­bar­wniej­szy wachlarz po­wodów i us­pra­wied­li­wień jej istnienia.Myśl dedykowana 

myśl
zebrała 42 fiszki • 29 listopada 2011, 07:18

Nie wy­pełnisz Sobą ubytków w ludziach. 

aforyzm dnia z 10 grudnia 2016 roku
zebrał 113 fiszek • 28 listopada 2011, 06:44

Nad­wyrężonym krzywdą trud­niej mieć nadzieję. 

aforyzm
zebrał 63 fiszki • 27 listopada 2011, 14:56

Złość uka­zuje prawdę o człowieku. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 26 listopada 2011, 08:22

Kurzem za­siana tęskno­ta za miłowa­niem skraj­ności serca.Myśl de­dyko­wana Ko­muś z Cy­tatów ;) 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 listopada 2011, 08:33

Poz­ba­wione kon­tro­li myśli są naj­bar­dziej kreatywne. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 24 listopada 2011, 06:59

Praw­da o sma­ku pieprzuKry­zysy kształtują. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 23 listopada 2011, 06:11

Sposób w ja­ki myśli­my o par­tnerze, za­leży od te­go jak oce­niamy sa­mych siebie. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 22 listopada 2011, 07:32

W jed­nym sze­regu stoją Ci po od­rzu­ceniu i Ci co od­rzu­ceni być mogą, bo za ser­ca i dłonie trzy­ma ich STRACH.De­dyko­wane I (J) 

myśl
zebrała 34 fiszki • 21 listopada 2011, 06:25

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]