meedea, teksty z listopada 2012 roku

14 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest meedea.

W czar­no - białych spoj­rze­niach naj­większa wa­da wzroku. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 listopada 2012, 20:39

Pa­mięć jest praw­dzi­wym skar­bcem, w którym złożone są wszys­tkie klej­no­ty naszych mi­nionych lat. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 18 listopada 2012, 08:45

Ja i mo­ja kot­ka kocha­my się naj­bar­dziej na świecie.
A in­ni nas tyl­ko naśladują.


Za­baw­no - przew­rotna myśl piątko­wa ;))))) 

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 listopada 2012, 07:29

Wiem, że nie ma złych ludzi.
Są tyl­ko Anioły z połama­nymi skrzydłami.

De­dyko­wane Annie. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 14 listopada 2012, 14:21

Nieje­den mo­tyl kąsa jak osa. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 13 listopada 2012, 20:11

Zdol­ność za­pomi­nania jest cnotą, nie wadą. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 12 listopada 2012, 06:52

Ko­mu dużo da­no, od te­go wiele się oczekuje. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 listopada 2012, 09:30

Niektórzy tak huśtają am­bicja­mi, że mają roz­bu­jane ego. 

myśl dnia z 27 stycznia 2013 roku
zebrała 69 fiszek • 10 listopada 2012, 08:18

Co odróżnia ko­bietę wyb­redną od tej, która wie cze­go chce? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 listopada 2012, 17:53

Ten kto wal­czy z Tobą, zaw­sze wzmac­nia Two­je siły i dos­ko­nali Two­je umiejętności. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 listopada 2012, 17:28

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]