meedea, teksty z lutego 2012 roku

29 tekstów z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Źródłem piękna mężczyz­ny jest je­go moc.P.s. Dla równowagi. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 29 lutego 2012, 06:42

Niewiele ro­zumu pot­rze­ba gdy sprzy­ja szczęście. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 28 lutego 2012, 07:31

Trak­tuj mężczyznę jak jaj­ko a wy­hodu­jesz zbuka.


P.s. ;) 

myśl
zebrała 56 fiszek • 27 lutego 2012, 11:00

Smut­ne gdy sa­mot­ność roz­bi­ja się o tłum złud­nych nadziei. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 26 lutego 2012, 10:45

Uwiel­biam tę długość sze­rokości krętej dro­gi do prostoty. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 25 lutego 2012, 09:39

Marlenie

Us­po­kaja mnie
cichy szept
łap czterech
pop­la­mionych sierścianym mlekiem.

Uśmie­cham się
gdy zieleń dziką
oczu wpatrzonych
widzę mruczeniem.

Czułość wzbiera
gdy pieścisz
dłoń moją
słod­kim lizaniem.

Wi­tasz i żegnasz
miau­cze­niem słów kocich
gdy tulę zachwytem
sposób w ja­ki się prężysz. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 24 lutego 2012, 06:51

Im dłuższy czas ocze­kiwa­nia, tym pew­niej­szy ro­mans z żalem. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 23 lutego 2012, 07:28

Cza­sami za­war­tość nie dorównu­je opakowaniu. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 22 lutego 2012, 06:26

Kres

Na­piszę dziś wiersz
co ciężar ser­ca unosi
jak Bóg ziem­skie prośby do niego.

Zmiłuj się życie,
od­wle­kaj usterki
i zwiń wachlarz doświadczeń
co ból wywołują.

Po­daruj mi zdrowie
na chwil parę
by sił nab­rać
na po­now­ne chorowanie.

Zde­cyduj o by­ciu na stałe
z dłonią na udzie
głosu wołaniem'
o spa­niu samej.

Uni­kaj tajemnic
Aniele Boży Stróżu
usłysz wołanie
tak
nie
na zawsze
nigdy
czy też wcale? 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 21 lutego 2012, 07:28

Ko­biety mają ten­den­cje do złoszcze­nia się o wszys­tko gdy chodzi o jedno. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 20 lutego 2012, 09:57

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]