meedea, teksty z lutego 2013 roku

7 tekstów z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Możesz być dla świata cho­robą lub lekarstwem. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 lutego 2013, 11:03

Szczęście zmienia się wraz z każdym no­wym eta­pem w naszym życiu. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 lutego 2013, 20:03

W klep­syd­rze życia
ziar­nko za ziarnkiem
bieg­nie ku końcowi
cza­su zatrzymanego
w ko­biecym ciele.

Dalej... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 lutego 2013, 11:52

Ludzi łączy zwykła codzienność. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 lutego 2013, 09:58

Nie ok­radniesz ban­ku empatii. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 lutego 2013, 11:49

Pa­miętaj, że zacho­wania to tyl­ko część Ciebie.
Dos­ko­nal je. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 lutego 2013, 16:53

Cza­sem jed­no "nie"ot­wiera drogę wielu "tak". 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 lutego 2013, 18:11

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]