meedea, teksty z maja 2011 roku

29 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Upa­janie siebie de­mona­mi in­nych ludzi nig­dy nie wyz­wo­li go z Je­go własnych. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 31 maja 2011, 08:41

Ludzie w większości ufają tym, którzy mają pieniądze.
Wierzą, że za­możni ludzie nie mają pot­rze­by ich ok­ra­dać, al­bo zakładają, iż zbyt­nio ce­nią re­guły społeczne, aby je łamać. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 30 maja 2011, 09:58

Nie widzę kół na których do mnie przychodzicie
A je­dynie Wasze ser­ca na dłoniach i uśmie­chy w duszach.


W podzięce tym, którzy nau­czy­li mnie czuć odmienność.

---------------------------------------------------
"Nie ma ka­leki, jest człowiek" M. Grzegorzewska 

myśl
zebrała 54 fiszki • 29 maja 2011, 09:31

Mam romans!
Z błęki­tem oczu,
wiat­rem we włosach
ciszą we dwoje,
bez­wstydną wiarą, że Ja to "na zawsze".


Przyz­naję się 

myśl
zebrała 74 fiszki • 28 maja 2011, 10:07

Wpiszę Cię na zaw­sze w tes­ta­ment ser­ca mego.


De­dyko­wane Simonowi 

myśl
zebrała 52 fiszki • 27 maja 2011, 10:20

Zer­wałam owoc za­kaza­ny i sycę nim swe grzeszne podniebienie. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 26 maja 2011, 09:29

Roz­cza­rowa­nie co do tej przy­jaźni mogę opi­sać ja­ko
fakt, że wy­marzo­ne bu­ty nie są pro­duko­wane w moim rozmiarze.Dość osobiście 

myśl
zebrała 60 fiszek • 25 maja 2011, 10:16

Naj­szczer­sza spo­wiedź by­wa mil­cze­niem o naszych grzechach. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 24 maja 2011, 13:56

Is­tnieją ko­biety przeżywające roz­kosz w milczeniu.
Między natężeniem hałasu a doz­na­niami nie ma związku. 

aforyzm
zebrał 104 fiszki • 21 maja 2011, 09:11

PodróżującWys­pa skarbów ko­biece­go ciała
pi­rat w swej wyp­ra­wie 'punk G' odnalazł. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 20 maja 2011, 08:27

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]