meedea, teksty z maja 2012 roku

31 tekstów z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Jed­na cier­pli­wość w mądrość odziana , in­na głupotą podszyta. 

myśl • 31 maja 2012, 17:22

Myślę o tym by Bóg roz­pat­rzył me po­danie o etat po­lero­wania czer­wo­nych szpilek. 

myśl • 30 maja 2012, 19:42

Nie życzcie mi zdro­wia. Jes­tem realis­tką. A baj­ki mnie drażnią. 

myśl • 29 maja 2012, 00:08

Ból by­wa pa­cior­kiem w różańcu życia.
"Zdro­waś Ma­rio..."początkiem i końcem dnia.
Jak dzień dob­ry i do widzenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 maja 2012, 06:54

Diagnoza

Ska­zuję ser­ce na wojnę z rozumiem
gdy ciało ruchem kamiennym
wspo­mina życie.

Usiłuję przy­pom­nieć
nam obiet­ni­ce daną we dwoje
gdy czas był la­tami spóźniony.

Ob­ra­zy w galerii
na szczęście splecione
by Bo­gu i Diabłu od­dać kontroli.

Nie miewam nadziei
na ra­ny leczone
gdy wy­rok za­padł - nie we troje. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 maja 2012, 08:43

Obojętność jest jak ptak, które­go poz­ba­wiono skrzy­deł. Rodzi się wraz z każdym wyr­wa­nym piórem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 maja 2012, 09:31

Bo­hate­rami często zos­tają Ci przy­par­ci do muru. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2012, 08:18

Jes­tem za cho­ra na życie. 

myśl • 24 maja 2012, 21:08

* * *

Zdmuchuję kurz z serca
pros­to w Twe oczy
byś ujrzał
me wol­ne umieranie
ku obojętności. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2012, 16:44

Smut­ne jest gdy spo­tykasz ko­goś kto chciałby a nie może. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 maja 2012, 15:54

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]