meedea, teksty z maja 2013 roku

12 tekstów z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest meedea.

"Nic na siłę"

Cza­sami im bar­dziej ktoś sta­ra się być plas­trem, tym bar­dziej jest gangreną. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 maja 2013, 17:00

Suk­ces kosztem in­nych kre­dytem wziętym u Diabła. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 maja 2013, 09:33

Niektórzy ro­bią coś za włas­ny­mi plecami. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 maja 2013, 22:11

Ciała cho­rych jak ruiny opuszczo­ne przez Boga. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 maja 2013, 21:56

Po­dob­no siła wo­li naj­lep­szym lekarstwem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 maja 2013, 06:45

Człowiek mu­si być rządzony.
Pod­le­gać władzy.
Choćby niemądrej. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 maja 2013, 19:51

Ero­tyzm życia - ig­raszki losu. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 11 maja 2013, 22:43

Uwiel­biam wol­ność więzienia Twych ramion.

De­dyko­wane: Gitarzyście 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 maja 2013, 23:29

Emoc­je to cen­ne narzędzia, które mówią nam co myślimy.
By wie­dzieć co myślisz, za­pytaj sa­mego siebie jak się czujesz. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 maja 2013, 21:47

Jeśli chcesz osiągnąć coś dob­re­go w swoim życiu, upew­nij się, że Two­je działania nie zap­rzeczają Twoim pragnieniom. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 maja 2013, 10:18

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]