meedea, teksty z maja 2014 roku

7 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Niektórym Aniołom trze­ba pomóc wyp­rosto­wać skrzydła, by mogły ni­mi obej­mo­wać innych. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 maja 2014, 20:00

Nie po­cie­szysz łez ze zmęczenia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 maja 2014, 22:56

Uważaj na flirt!
Je­go gra­nice gu­bią się w la­sach fas­cy­nac­ji i toną w głębi­nach ciekawości.

Dedykowane. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 maja 2014, 21:46

Terapeutycznie

Często powrót do przeszłości ma służyć te­mu, by w końcu z niej wyjść. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 maja 2014, 12:20

Czujność

Nie zas­koczysz mężczyz­ny, który ma psa. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 maja 2014, 20:28

Sztuką jest usłyszeć ko­biece spojrzenie.

In­spi­rac­ja: Brill 

myśl
zebrała 28 fiszek • 14 maja 2014, 21:32

O cha­rak­terze człowieka de­cydują je­go decyzje. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 maja 2014, 06:33

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]