meedea, teksty z marca 2012 roku

31 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Gniew ze strachu się rodzi. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 31 marca 2012, 11:47

Kształce­nie to nie tyl­ko wie­dza, ale i szkoła życia. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 30 marca 2012, 08:27

Ludzie często od­po­wie­dzial­ność z dob­ro­cią mylą. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 29 marca 2012, 07:31

Ważne by mieć raj po urodze­niu i niebo za­raz po śmierci.
;) 

myśl
zebrała 47 fiszek • 28 marca 2012, 06:56

Mam 31 lat i wciąż do­ras­tam do pew­nych zja­wisk z półek życia. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 27 marca 2012, 07:28

Niepełnos­praw­ność rucho­wa niewol­nic­twem ludzkich ciał.
De­dyko­wane uwięzionym w swoim ciele 

myśl
zebrała 41 fiszek • 26 marca 2012, 06:51

Niektórych ludzi nie da się ek­smi­tować z serca.
Cho­ler­ni dzierżaw­cy pamięci. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 25 marca 2012, 12:56

Jeśli coś łat­wo zna­leźć, nie jest to war­te szukania. 

aforyzm
zebrał 117 fiszek • 24 marca 2012, 08:21

Naj­trud­niej żyć w związku w którym ktoś może dać Ci wszys­tko tyl­ko nie chce. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 23 marca 2012, 08:24

Niejed­nokrot­nie w naszych grzechach mie­szczą się naj­większe pragnienia. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 22 marca 2012, 13:37

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]