meedea, teksty z marca 2015 roku

7 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Cza­sem w gra­dobi­cie słów gi­nie ze­fir prawdy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 marca 2015, 18:13

W niejed­nej przy­jaźni do­minującym sma­kiem jest poświęcenie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 marca 2015, 23:35

Cho­roba niczym op­rawca gra­bi klej­no­ty kobiecości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 marca 2015, 14:07

To w bib­liote­ce pa­mięci znaj­dują się nasze włas­ne hor­ro­ry, ro­man­se, dra­maty i komedie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 marca 2015, 16:45

Cza­sem ładu­nek emoc­jo­nal­ny prze­kazu­jesz al­bo w po­toku słów, al­bo w jed­nej kropli.

De­dyko­wane: Smurf'owi 007 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 marca 2015, 07:52

U niektórych przyz­wycza­jenia stają się cechą charakteru. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 marca 2015, 14:30

Niejed­na ko­bieta wy­kas­tro­wała mężczyznę słowem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 marca 2015, 16:41

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]