meedea, teksty z października 2010 roku

30 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Nie wiem jak bar­dzo uto­pię siebie w To­bie by oca­lić co nasze… 

myśl
zebrała 63 fiszki • 31 października 2010, 14:39

Two­je szczęście się spóźniło.
O tych kil­ka spojrzeń,
spotkań,
gestów czułych,
lat parę … 

myśl
zebrała 77 fiszek • 30 października 2010, 19:34

Za­miast ser­ca mam motyla.
A Ty tak pięknie mówisz o Je­go delikatności. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 29 października 2010, 16:51

Na jed­nej z wysp mo­jej wyobraźni
Za­mie­szkało Two­je i Mo­je serce.
A wrak przeszłości za­tonął ... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 28 października 2010, 14:11

Nie zer­kam w lus­tro by oce­nić siebie
a na twarze ludzi mnie otaczających.
Tak wiele ukazują... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 października 2010, 16:33

Roz­kochałeś mnie w poema­cie Twej osobowości...
A prze­cież ja uwiel­biam kryminały. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 26 października 2010, 12:34

Cza­sem stoję z bo­ku swych pragnień.
Ob­serwuję Je.
I tęsknię... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 25 października 2010, 17:41

Naj­częściej jes­tem kry­tyko­wana za zbyt­nią emocjonalność...
Często używam słowa „czuję”.
Naj­rzadziej „rozumiem”.
Nig­dy „nigdy”. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 24 października 2010, 11:29

U niektórych ko­biet ce­nię tyl­ko „miłość” do pięknych butów. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 23 października 2010, 11:20

Noszę bu­ty na wy­sokim obcasie
by mieć bliżej do Twych ust. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 22 października 2010, 15:34

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]