meedea, teksty z października 2012 roku

18 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Prze­ciw­ności lo­su by­wają najmądrzej­szy­mi nau­czy­ciela­mi życia. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 31 października 2012, 17:15

Po­siada­nie planów to jeszcze nie działanie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 października 2012, 19:13

Każdy z nas po­wi­nien wy­le­wać łzy, które prze­my­wają oczy. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 29 października 2012, 08:15

Bar­dzo często to my sa­mi tworzy­my piekło z nieba i niebo z piekła. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 października 2012, 09:59

Mów blis­kim jak ważni są dla Ciebie.
Opłakuj te­raz, kiedy jeszcze Two­je ser­ce bije.
I pa­miętaj, że zaw­sze jest później niż myślisz. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 października 2012, 10:22

W życiu, tak jak na woj­nie, da­lekowzroczne pla­ny są bez znacze­nia, bo wro­giem to co nieo­cze­kiwa­ne i niemożliwe. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 października 2012, 09:55

W naszym życiu po­win­no dochodzić do ta­kich spot­kań, które niosą ze sobą me­tamor­fozę spróchniałych przekonań. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 października 2012, 19:35

Ta miłość poz­wa­la udźwignąć mi Two­je zmiłowa­nie nad moim bólem. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 22 października 2012, 13:26

Up­rzedze­nia nie grzeszą logiką. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 21 października 2012, 11:07

Trud­no zeb­rać od­ciski palców, gdy miej­scem zbrod­ni serce. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 20 października 2012, 09:23

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]