meedea, teksty z sierpnia 2010 roku

13 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Zaszyf­ruję uczu­cia nieme,
smak serca,
fakt przełkniętej śliny.
Umoc­nię się w wie­rze bez pod­staw, że ktoś kiedyś spot­kał Anioła... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 31 sierpnia 2010, 10:31

A kiedy mnie już nie będzie
po­myśl o Aniołach.
O mym zachwy­cie nad ich istotą.
Nad tym cza­sem poszukiwań
i wiarą w ich istnienie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 30 sierpnia 2010, 07:34

Spójrz na mnie.
Dotknij.
Pocałuj.
Spraw by mo­je ciało przy Twoim nie umierało... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 28 sierpnia 2010, 09:36

Zam­knę w dłoni
od­dech wstrzymany
na se­kund parę
by za­bić pojęcie ulotności… 

myśl
zebrała 41 fiszek • 27 sierpnia 2010, 08:45

Pocho­wałam Cię
na szczy­cie serca,
na jed­nej z gór duszy,
w naj­wyższym pun­kcie pamięci. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 sierpnia 2010, 09:10

Kiedyś zro­zumiesz te wszys­tkie chwi­le z mi­nutą milczenia.
I te mi­nuty spędzo­ne w ciszy
sam na sam będąc daleko.
Kiedyś po­wiem: "czas minął"
bo nic nie trwa wiecznie… 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 sierpnia 2010, 08:52

Ciało Matki
Jak Świąty­nia Boża
Gdy przy­tulam się do Niej
Późnym wieczorem
Dzień usypiając
Prosząc o jeszcze
W mod­litwie do Jej serca
O stan ukochania
Me­go istnienia
Wczoraj
Dziś
Na wieki. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 24 sierpnia 2010, 10:57

Bzdura!
Wyćwier­kała krowa.
Żółty wca­le nie jest zielony,
światło nie jest po­wodem depresji
a Two­ja pros­to­ta nie jest dziedziczna. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 sierpnia 2010, 09:12

Maszy­nopi­sem wyobraźni
wys­tu­kałeś poemat,
który mogę wyrecytować
z Two­jego serca
by się dowiedzieć
jak mnie uwiodłeś... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 sierpnia 2010, 09:28

Pos­ta­nowiłam być pomarańczą.
Urodzić się.
Dojrzewać.
Pachnieć.
Zos­tać zjedzoną
al­bo zgnić. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 21 sierpnia 2010, 08:12

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]