meedea, teksty z sierpnia 2014 roku

4 teksty z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Mówiąc sam do siebie, zaw­sze będziesz miał os­tatnie słowo. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 18 sierpnia 2014, 20:55

Miłość spra­wia, że mężczyz­na myśli o ko­biecie ty­le sa­mo co o so­bie. I na odwrót. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 sierpnia 2014, 10:42

To co ro­bimy dla siebie umiera wraz z nami.
To co czy­nimy dla in­nych , zostaje. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 sierpnia 2014, 11:22

Oso­by sil­ne naj­bar­dziej lękają się swo­jej słabości. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 sierpnia 2014, 13:08

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]