meedea, teksty z sierpnia 2015 roku

13 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Niektórzy nie mają ser­ca w klat­ce pier­siowej lecz na dłoni.

Mama. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 sierpnia 2015, 18:09

Niektórzy nie rodzą się z czystą kartą. Sa­mi w so­bie są jak mie­szan­ka na bombę ato­mową. ;) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 sierpnia 2015, 12:23

Często ludzie są po­pychadłem tych co są po­pychadłem innych. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 sierpnia 2015, 17:52

Szcze­rość dziec­ka jest nie do pod­ważenia, po­nieważ swe sądy opiera na tym co widzi. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 sierpnia 2015, 12:47

W szor­stkiej przy­jaźni często dra­pie się po dumie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 sierpnia 2015, 07:06

Bar­dzo ważnym ele­men­tem w pro­cesie lecze­nia cho­roby jest zgo­da na nią chorującego. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 sierpnia 2015, 13:16

"Człowiek or­kies­tra" cza­sem je­dynie pot­ra­fi dyrygować. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 sierpnia 2015, 12:19

Bar­dzo często nie ludzie, lecz pieniądze dyk­tują warunki. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 sierpnia 2015, 08:31

W oczach wa­riata opęta­ni są ludzie normalni. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 sierpnia 2015, 21:09

Niektóre dzieci rodzą się z poczu­cia pus­tki w nas samych. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 sierpnia 2015, 08:59

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]