meedea, teksty z sierpnia 2016 roku

3 teksty z sier­pnia 2016 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Dla wewnętrzne­go spo­koju trze­ba wrócić do miej­sca, gdzie ser­ce kiedyś oszalało.

Po mo­jej sen­ty­men­talnej podróży do miej­sca z 15 lat. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 sierpnia 2016, 12:04

Ma­nipu­lac­ja tworze­niem re­lac­ji ze światem, ludźmi i z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 sierpnia 2016, 12:42

Współczes­ny kop­ciu­szek od­dziela emoc­je od faktów. Na ba­lu tańczy z pot­rzebą. Mi­mo to, często gu­bi siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 sierpnia 2016, 13:01

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]