meedea, teksty ze stycznia 2011 roku

31 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Smak Żalu - cyt­ry­na, piep­rz i ocet. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 31 stycznia 2011, 16:46

Bez­silność Ser­ca gdy Ro­zum "przemawia". 

myśl
zebrała 32 fiszki • 30 stycznia 2011, 10:58

Ko­bieta mówi ciałem.
Pat­rz na nią.
Za­leje Cię po­tokiem słów. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 29 stycznia 2011, 10:12

Aby przet­rwać w "dżun­gli życia" mężczyźni są wy­posażeni w siłę a ko­biety w manipulację. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 28 stycznia 2011, 15:55

Naj­większe Woj­ny toczo­ne są w ludzkim sercu. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 27 stycznia 2011, 08:53

Ty wy­bierasz no­wy samochód
a ja sposób na wytrwałość. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 stycznia 2011, 16:11

Skry­tyko­wałeś moją rolę w sztu­ce zwa­nej "życie idealne".

De­dyko­wane: Paniczowi 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 stycznia 2011, 19:30

Za­nim po­wiesz ko­muś "ro­zumiem", zas­tanów się czy masz do te­go pra­wo ... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 stycznia 2011, 16:34

Podróż życia. W głąb siebie... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 23 stycznia 2011, 11:01

I Dziec­ko może być wol­nością ko­biety zam­kniętej w złotej komnacie. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 22 stycznia 2011, 15:46

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]