meedea, teksty ze stycznia 2013 roku

10 tekstów ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Dzie­dzicze­nie talentów

A nasze dziec­ko kochałoby ludzi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 stycznia 2013, 17:18

Jeśli spot­kasz na swo­jej drodze człowieka, który narze­ka na swój los, a na każdą pro­pono­waną zmianę zaczy­na zda­nie od słowa "ale" ... uciekaj!!! 

myśl
zebrała 45 fiszek • 22 stycznia 2013, 19:38

Często spo­tykam się z tym, że młodzież pat­rzy na mnie ser­cem a nie oczy­ma, a brak kry­tycyz­mu z ich stro­ny zwal­nia mnie z samodyscypliny.

Nie chcę tak. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 stycznia 2013, 17:56

Pochyl głowę przed złością ucznia a wyj­dziesz na prostą w relacjach. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 16 stycznia 2013, 20:38

W życiu naj­trud­niej dot­rzy­mać obiet­nic złożonych sa­mym sobie.

Z de­dykacją dla ko­goś kto wchodzi na drogę me­tamor­fo­zy. Po­wodze­nia Pan­no O. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 stycznia 2013, 21:14

Pies roz­wi­ja w Nas emoc­jo­nalną stronę oso­bowości. Kot po­budza intelekt. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 stycznia 2013, 19:48

Przy­jaciel ... nie roz­licza Cię z błędów. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 13 stycznia 2013, 14:17

Często kry­tyku­jemy blis­kie nam oso­by, bo z uszkodzo­nymi dob­ra­mi łat­wiej jest się rozstać. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 stycznia 2013, 20:03

Dla niektórych poczu­cie wi­ny jest więzieniem, z które­go się nie wychodzi. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 stycznia 2013, 16:05

Prag­nienie wyz­naczni­kiem ce­ny duszy.


P.s. Nie sprze­dawaj swo­jej duszy, kiedyś może Ci się przydać... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 stycznia 2013, 10:28

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]