meedea, teksty ze stycznia 2016 roku

4 teksty ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Nadzieja to naj­gor­sze co można dać dziec­ku jeśli na tym się poprzestaje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2016, 19:14

Naj­lep­sze co nas może spot­kać to możli­wość pra­cy nad czymś co wy­maga wysiłku.

De­dyko­wane: Moim uczniom. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2016, 12:16

Zes­ta­wienie dogłębnej wie­dzy o so­bie z po­wie­rzchowną widzą o in­nych często wy­pada na naszą niekorzyść. Jed­nak od cza­su do czas los uświada­mia mi bez­ce­remo­nial­nie, że tak nap­rawdę mo­je prob­le­my to naj­lep­sze, co mnie w życiu spotkało.
R.B


Fas­cy­nac­ja. Mo­ja fascynacja. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 stycznia 2016, 22:22

Szczęście nie po­lega na tym, żeby zdo­być, to cze­go prag­niesz. Po­lega na tym, żeby pragnąć to, co już masz.
R.B. 

myśl dnia z 3 lutego 2016 roku
zebrała 15 fiszek • 3 stycznia 2016, 12:51

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]