meedea, teksty z września 2011 roku

30 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Za­nim zdołasz wziąć pod kon­trolę zewnętrzne prob­le­my, mu­sisz nau­czyć się za­pano­wać nad sobą. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 30 września 2011, 09:04

Nie ma gwa­ran­cji na człowieka. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 29 września 2011, 09:54

Modlę się do Bo­ga roz­mo­wami z ludźmi... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 28 września 2011, 07:39

Nie win­no się mówić "kiedyś" gdy dzieje się "teraz". 

myśl
zebrała 37 fiszek • 27 września 2011, 07:15

Życie by­wa dziwne.
Można prze­być ty­siące ki­lometrów a i tak nie zbliżysz się do dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 26 września 2011, 06:29

Zna­leźć dłonie zba­wienia i ser­ce wyobraźni
w umiera­niu do wspólne­go życia.De­dyko­wane: Jemu 

myśl
zebrała 29 fiszek • 25 września 2011, 18:24

Nieje­den Anioł piekłem pachnie.De­dyko­wane ugrzecznionym 

myśl
zebrała 52 fiszki • 24 września 2011, 08:45

Wal­ka o tożsa­mość zes­po­leniem w so­bie kil­ku pos­taw i ról. 

aforyzm
zebrał 53 fiszki • 23 września 2011, 08:32

Autobiograficznie

Pod­wyższo­ny po­ziom ad­re­nali­ny wyz­naczni­kiem nor­my funkcjonowania. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 września 2011, 07:24

Kon­sekwen­cja fun­da­men­tem mądre­go wychowania.
Z prze­myśleń pedagoga 

aforyzm
zebrał 83 fiszki • 21 września 2011, 06:17

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]