meedea, aforyzmy

40 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest meedea.

Każdy z nas cza­sem ma w So­bie Trójkąt Ber­mudzki, który czy­ni nas za­gubiony­mi dla innych. 

aforyzm
zebrał 114 fiszek • 7 kwietnia 2012, 13:52

Jeśli coś łat­wo zna­leźć, nie jest to war­te szukania. 

aforyzm
zebrał 117 fiszek • 24 marca 2012, 08:21

Spróbuj zna­leźć w ko­biecej sza­fie pojęcie "nowości". 

aforyzm dnia z 28 lipca 2015 roku
zebrał 148 fiszek • 1 marca 2012, 07:32

Na­ga praw­da o człowieku nie ma w so­bie nic z erotyki. 

aforyzm dnia z 3 czerwca 2012 roku
zebrał 159 fiszek • 27 stycznia 2012, 08:27

Jed­nym ze słów, które ko­bieta chciałaby usunąć z męskiego słow­ni­ka jest słowo "zaraz".
Życie nab­rałoby tempa...
Z ko­biecych ob­serwac­ji męskiego bycia 

aforyzm
zebrał 145 fiszek • 5 stycznia 2012, 20:18

Dwu­biegu­nowość zaz­drości - pod­sy­ca żar uczuć i ga­si błogość spokoju. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 24 grudnia 2011, 09:54

Żad­na in­ge­ren­cja nie wiąże się z obojętnością. 

aforyzm
zebrał 94 fiszki • 20 grudnia 2011, 06:24

"Przep­raszam" można usłyszeć, ale nie poczuć. 

aforyzm
zebrał 71 fiszek • 16 grudnia 2011, 06:43

Nie ma pra­wa is­tnieć gra­dac­ja krzywd człowieka, bo każda krzyw­da jest ja­kaś formą je­go destrukcji. 

aforyzm
zebrał 65 fiszek • 15 grudnia 2011, 07:24

Dla jed­nych ważna jest "ja­kość" życia, dla in­nych "for­ma" i "technika". 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 13 grudnia 2011, 07:18

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]