meedea, poezja

47 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest meedea.

Różowa historia

Przyz­wycza­jenie jak mor­ska bryza
budzi rankiem
sple­cione oddechem
dusze spot­ka­ne na krawędzi słowa.

Lat kil­ka orzeźwia
mo­je westchnienie
gdy ból głaszcze
czułością swych ramion.

His­to­rii do­biegam
gdy te­raz zasypiam
marząc o kiedyś. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 czerwca 2015, 17:30

Postępująco

Upo­jona zamyśleniem
nad by­tem Twoim i Moim
w chwi­lach straconych
nie będąc we dwoje.
Pat­rzę w nadzieję
jak w przyszłość utkaną
kruchością mych
dłoni,
bioder,
stóp
i ramion. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 2 maja 2013, 22:24

Powrót do domu

W szpi­tal­nym łóżku
sny dźga­ne igłami
co sączą nadzieję
w ko­lorze zieleni.

Czas niczym żal
po śmier­ci tęsknotą kołysany
śpi diag­nozą wybudzany.

Z rachun­kiem sumienia
w kroplówce sączonym
w górę rze­ki czerwonej
... do serca.

A na wieczór w pi­gułce
daw­ka pokory
dla śmier­ci za życia. 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 15 października 2012, 17:55

Poczute "rozumiem"

Nie trze­ba Nam
w nad­mia­rze zrozumienia
by us­po­koić hu­ragan serca.

Wys­tar­czy kro­pel kil­ka,
łyk,
fi­liżankę wy­pić człowieczeństwa.

Nie trze­ba łez,
pocieszania
i oczu w ko­lorze współczucia.

Nie trze­ba wy­sypis­ka życzeń
i ścieków słów wydumanych.

A

Wspólnym mil­cze­niem stanąć
nad pochówkiem
szans straconych
wspólną zadumą. 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 6 października 2012, 12:22

* * *

Czułością ogar­niam tęsknotę,
spoj­rze­niem czas upragniony
gdy słyszę kroków pieszczotę
i uśmiech rozpromieniony.
Wi­taj Kochany...
Wi­taj kluczu do marzeń spełnionych. 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 27 września 2012, 21:06

* * *

Udławić się można
uśmie­chem przez łzy
by równo­wagę utrzymać
dla po­zorów lek­kości bytu.

Przeg­ry­zać go­rycz żalu
że świata nie dzielisz
na połówki dwie
co jed­ność tworzyć powinny.

Za­sypiać z nadzieją
i budzić z wiarą
co sy­pią się w klep­syd­rze
obojętności. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 4 sierpnia 2012, 19:30

* * *

Od­pocznij Mamo
w sa­lonie ser­ca mego.
Przy­tul do siebie
myśli rozczochrane.
Zrozum
żal,
złość,
rozczarowanie.
I miej zaufa­nie ...
Nic złego już się nie stanie. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 2 sierpnia 2012, 19:13

Piwniczne aj lov ju

W piw­nicznym porządku upat­ruję miłości,
gdy On ciałem swym
za­pew­ni drew­niane ciepło mroźnej zimy.
Nie kwiaty, nie ta­niec czy wier­sz miłosny
lecz gest co bieg­nie tuż przed moim
gdy powłoka ko­bieca ciszą umiera.
Głos oz­do­biony śmie­chem i do­tyk wyszy­wany czułością
gdy Ona żalem pre­ten­sji ser­ce swe łamie rozłąką.
Spiesz się, spiesz...ukochany. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 lipca 2012, 20:06

Diagnoza

Ska­zuję ser­ce na wojnę z rozumiem
gdy ciało ruchem kamiennym
wspo­mina życie.

Usiłuję przy­pom­nieć
nam obiet­ni­ce daną we dwoje
gdy czas był la­tami spóźniony.

Ob­ra­zy w galerii
na szczęście splecione
by Bo­gu i Diabłu od­dać kontroli.

Nie miewam nadziei
na ra­ny leczone
gdy wy­rok za­padł - nie we troje. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 maja 2012, 08:43

* * *

Zdmuchuję kurz z serca
pros­to w Twe oczy
byś ujrzał
me wol­ne umieranie
ku obojętności. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2012, 16:44

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]