meedea, strona 2

909 tekstów – auto­rem jest meedea.

Pew­na jest śmierć. Nie jej czas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 lipca 2017, 00:52

W re­ligii opar­tej na fak­tach wyob­raźnia sie­dzi przed drzwiami za­sady: widzę-słyszę-czuję. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lipca 2017, 03:06

Lu­bię siebie, przez siebie, dzięki sobie.

Mój egoizm :) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lipca 2017, 12:33

Głod­nym rządzi zu­pa, pi­janym flaszka.
Chłopem rządzi ba­ba, światem gaz i nafta. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 lipca 2017, 12:36

Smak chłonięcia dob­ra często by­wa słod­ko - gorzki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lipca 2017, 14:04

Co­raz częściej spo­tykam ludzi, którzy za­dają mi py­tania by móc mówić o sobie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 lipca 2017, 14:21

Poczu­cie wewnętrzne­go spo­koju spra­wia, że jes­teś po­kojo­wo nas­ta­wiony do innych. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 lipca 2017, 10:09

Nic nie zdo­byłam, a mam wszys­tko.

:) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lipca 2017, 22:23

Spo­ro się słyszy, gdy ludzie myślą, że jes­teś głucha. 

myśl dnia z 18 lipca 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 17 lipca 2017, 20:39

Niektórzy wyp­ra­wiają pog­rze­by niespłodzonym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lipca 2017, 11:12

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]