meedea, strona 3

909 tekstów – auto­rem jest meedea.

Is­tnienie to przet­rwa­nie nies­pra­wied­li­wych wyborów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2017, 09:07

Nie jest ob­ja­wem zdro­wia psychiczne­go przys­to­sowa­nie się do cho­rego społeczeństwa. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 lipca 2017, 20:16

Nie oce­niamy świata ta­ki ja­ki jest, lecz wed­le siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 lipca 2017, 09:22

Nie prze­baczaj ko­muś, kto nie czu­je skruchy. 

myśl dnia z 16 lipca 2017 roku
zebrała 12 fiszek • 14 lipca 2017, 02:03

Starość.
Sta­rość moc­no kocha kota.
Je zupę z blasza­nego talerza.
Układa chus­ty kolorami.
Sta­rość młodości wciąż pomaga.

De­dyko­wane Pa­ni Jan­ce, lat 90. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lipca 2017, 16:21

Obec­nie małżeństwo sta­je się opcją. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 lipca 2017, 11:11

Ce­nię mózgi wrażli­we na kontekst. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 lipca 2017, 12:59

Tyl­ko te­raźniej­szość is­tnieje nap­rawdę. Wszys­tko in­ne to his­to­rie do­tyczące przeszłości lub przyszłości. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 lipca 2017, 12:25

Trze­ba żyć tak, by sny nie zmieniły się w koszmary. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 czerwca 2017, 09:58

Nudę trze­ba znudzić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 czerwca 2017, 14:55

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]