meedea, strona 5

909 tekstów – auto­rem jest meedea.

Sztuką jest zna­leźć czas dla siebie po­między je­go marnowaniem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 grudnia 2015, 21:58

Na­wet wiara w to, że w nic się nie wie­rzy jest wiarą.

De­dyko­wane: Uczennicy 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 grudnia 2015, 16:21

Niena­wiść niektórych jest tak sil­na, że pot­ra­fili­by udu­sić Cię czys­tym powietrzem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 grudnia 2015, 21:10

Mężczyz­no zwie­dzając ko­biece ciało, pa­miętaj by później ser­ce nie bolało. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 listopada 2015, 14:24

Cza­sem nie wys­tar­cza nam nas włas­ny sukces.
Do pełni szczęścia pot­rzeb­na nam jeszcze po­rażka innych. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 listopada 2015, 22:04

Niektóre gra­nice wyz­nacza siła. In­nym ra­zem serce... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 listopada 2015, 19:16

Niektóre epi­zody trwają całe życie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 listopada 2015, 22:21

Dążenie do dos­ko­nałości ma swo­je włas­ne tempo. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 października 2015, 14:40

Niektórzy lu­bią się mar­twić, bo to ich uspokaja. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 października 2015, 21:24

To że mówię, że nie dożyję eme­rytu­ry nie jest ani frus­trac­ja, ani roz­go­rycze­niem. Po pros­tu nie jes­tem zachłan­na co do życia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 września 2015, 10:38

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]