meedea, ulubione teksty

1812 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

człowiek swych łez się wstydzi
płaczu ryb - nikt nie widzi
 

myśl • 8 grudnia 2017, 00:05

w klepsydrze

każde­go dnia w twoich oczach
umierają gwiazdy
choć wciąż jeszcze pa­miętam ten śmiech
jak śnieg pierwszy
per­listy niewinny

ze­gar od­mie­rza nam szczęście
swoim mo­siężnym sercem

a mnie jest żal
że już nigdy
nie uśmie­chniesz się jak po raz pierwszy

a kiedy słońce zajdzie
będzie nas zno­wu mniej
o niedo­kona­ne godziny 

wiersz • 7 grudnia 2017, 09:34

znalezione

resztki no­cy ka­pią na dachy
płaczą ryn­na­mi ulice
zim­nym blas­kiem kłamią w oczy wystawy

ku­limy się
cho­wając ręce w kieszenie
a prze­cież nie jes­teśmy tu sami

cza­sem ktoś sza­lik zostawi
na ławce
lub jedną rękawiczkę

jak nieod­czy­taną wiadomość

a może rzeczy martwe
wca­le nie są ta­kie złośliwe
a ty­le mogą o nas powiedzieć

i choć wie­cznie dokądś biegniemy
zaw­sze na ko­goś czekamy 

wiersz • 6 grudnia 2017, 08:49

pływaniec

bełkot man­tr bez­myślnie powtarzanych
cho­roba siero­ca chciwców wybranych
ale oni rzeczy­wiście nie mają ojca
ob­rzędy ry­tuały ko­rali­ki paciorki
dziesiątki zdrowasiek
a wzrok wbi­ty w kreac­je sąsiadek
in­fantyl­ne tek­sty śpiewa­ne przez staruszki
powtórze­nia powtórzenia
klęka­nie do słońca do księżyca
do lampki
 [...] — czytaj całość

myśl • 3 grudnia 2017, 14:15

zanim

"Wiesz, kiedyś przyj­dzie dzień, w którym będziemy mu­sieli um­rzeć, ale wcześniej będą jeszcze te wszys­tkie inne"

choćbyś chodził włas­ny­mi ścieżkami
nie uciek­niesz przed krzyżem
cier­pienie jest nam pisane
jak pa­pilar­ne linie

a jednak
nie myśli o cierniach
ten kto ho­dować chce róże

więc za­nim przyj­dzie dzień
kiedy trze­ba będzie stąd odejść
muszą się jeszcze nam zdarzyć
te wszys­tkie chwi­le inne 

wiersz • 3 grudnia 2017, 09:10

sza­rańczą i miodem płynący
chleb jesienny
na dwa świer­szcze i wiatr w kominie
 

myśl • 27 listopada 2017, 23:25

ser­ce - nie diament
im twar­dsze, tym mniej warte
 

myśl • 25 listopada 2017, 18:15

przesilenie jesienne

do­gasające astry
fiole­tem ma­mią nas w nocy
i nieśmier­telne wrzosy
kładą się miękko pod drzwiami

a potem
długo długo
jest zima

a może zbyt późna jesień

a my za pier­wszym śniegiem
wy­pat­ru­jemy oczy
i częściej niż na grypę
z tęsknoty
tu umieramy 

wiersz • 21 listopada 2017, 07:46

- niech zdechnie!
rzekł oj­ciec niebóg do matki
cho­rego wyb­ry­ka natury
nie pot­ra­fiła za­bić cząstki siebie
ale nic nie mogła zrobić
le­karze daw­no poskłada­li swo­je zabawki
a stróż?
też się poddał
znów pił gdzieś z żalu
że dos­ta­je naj­gor­sze zadania

tyl­ko on czu­wał nad gasnącym płomykiem
osłaniał skrzydłami przed każdym pod­muchem wiatru

dziec­ko przeżyło
a wszys­cy dzi­wili się
że ma­luje ta­kie brzyd­kie anioły
 

myśl • 17 listopada 2017, 01:12

OD PO­WIET­RZA GŁODU OG­NIA I WOJ­NY WY­BAW NAS PANIE!

a może to właśnie naj­cenniej­sze da­ry dla człowieka
dla je­dynej is­to­ty na ziemi która nie prze­kazu­je
naj­lep­szych cech w ge­nach następnym pokoleniom
tyl­ko pośród ni­zin liczy
na popęd króliczy
 

myśl • 14 listopada 2017, 23:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem