meedea, teksty znajomych

4790 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Co­raz ciężej pod­nieść się po­między po­wieka­mi świata. 

myśl • przedwczoraj, 18:44

Gdy obec­ności wsty­du nie do­puszczasz człowieku do siebie,
Sta­jesz się bar­dziej strudzo­ny i ciężej prze­konać się do Ciebie...
Wstyd bo­wiem har­tu­je Twą praw­dziwą ludzką osobowość,
ubo­gacając niczym bra­ter­ska przy­jaźń lub piękna miłość... 

myśl • 18 lutego 2018, 23:27

Mówiąc prawdę, słuchając kłamiesz.

głuchy telefon. 

myśl • 17 lutego 2018, 19:33

By­wają dni niet­knięte obecnością. 

myśl • 16 lutego 2018, 21:37

Choć post wskazany,
to nie na tu­lipa­ny,
wa­len­tynko­wy dzień. 

myśl • 14 lutego 2018, 12:16

Można mnie za­giąć ale ciężko wyprostować.

skrzy­wionym być. 

myśl • 13 lutego 2018, 23:15

Ludzie pną się w górę nie wiedząc jak wygląda dół. 

myśl • 8 lutego 2018, 20:41

Niektórzy nie wiedzą o co chodzi z życiem, dopóki się go nie puszczą. 

myśl • 8 lutego 2018, 19:11

Po­sypał się świat płat­ka­mi niewinności. 

myśl • 5 lutego 2018, 19:56

W życiu pod­sta­wią ci nogę, nie py­tając o rozmiar. 

myśl • 29 stycznia 2018, 23:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort