meedea, teksty znajomych

4833 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Cza­sem mu­simy siebie odpuścić, by in­nych się przytrzymać. 

myśl • wczoraj, 15:04

Słodka kawa.

Z kawą mi nie w smak,
gdy w świet­le poranka
wstaję wraz z życiem,
łóżko nie budzi się.

Z życiem mi nie w smak,
gdy ka­wa gorzka,
cu­kier roz­puszcza
się w czyichś ustach.

Z cuk­rem mi nie w smak,
gdy słod­ko się wypowiada
do­lewając słowną wodę,
wy­raz nie przet­ra­wia się. 

wiersz • 13 sierpnia 2018, 17:17

Człowiek myśli, że żyję, a je­dynie żyję myślą.

egzys­ten­cji wyraz. 

myśl • 13 sierpnia 2018, 17:08

* * *

Stra­ciłam coś
po­między nami
głucha cisza,
nie wy­raz zos­tał.

Stra­ciłam coś
jak­by część
siebie w środku
sza­leję burza.

Stra­ciłam coś
z tęskno­ty łza
rzeźbi blizny,
krwa­we są rany.

Stra­ciłam coś
to ni­by nie ja,
a jed­nak pustka
od­bi­ja dźwięk. 

wiersz • 6 sierpnia 2018, 19:41

Roz­la­ne mle­ko, choć wy­tar­te, wciąż wsiąka w życie. 

myśl • 21 lipca 2018, 20:47

Oszczędza­my na życiu, by śmier­ci zapłacić na czas.

iro­nia bytu. 

myśl • 17 lipca 2018, 09:04

Trze­ba iść przez życie ze słoneczna po­godą, zos­ta­wiając chmu­ry w cieniu nas. 

myśl • 8 lipca 2018, 17:23

Nic na prawdę, choć więcej kłamstwa. 

myśl • 3 lipca 2018, 20:44

Są życia zam­knięte na klucz. 

myśl • 2 lipca 2018, 20:28

Roz­liczam się z prawdą, gdy nie stać mnie na kłamstwo. 

myśl • 30 czerwca 2018, 20:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort