meedea, teksty znajomych

4757 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

... pos­ta­nowiłem być mniej pat­riotyczny, choć nie wiem jak się to uda... na początek re­zyg­nuję z pat­riotyczne­go przy­wiąza­nia do na­rodo­wego trunku... 

myśl • 8 grudnia 2017, 22:45

Można do siebie dojść i już nie wrócić. 

myśl • 7 grudnia 2017, 23:51

***

łzy ronisz
wtu­lone we wspomnienia,
ko­lej­ny tęskno­ty ślad
od­cisnął w duszy bliznę

smut­ki topisz,
za­nurzając się w rozpaczy,
na mar­ne spełzł cały trud
nieis­tniejące­go cierpienia.

ser­cem tęsknisz,
ciepłem słów szukając
uko­jenie krwa­wych ran,
czas stworzył wyraz. 

wiersz • 6 grudnia 2017, 23:22

... dla korzyści, nieje­den zje i to cze­go nie tra­wi... a po­tem narze­ka na czkawkę i niestrawność... 

myśl • 6 grudnia 2017, 09:39

... w IQ ilo­raz mało znaczy wo­bec stop­nia je­go wykorzystania... 

myśl • 6 grudnia 2017, 09:36

Trze­ba się no­sić we włas­nych butach. 

myśl • 3 grudnia 2017, 21:10

... dziś ra­buś nie po­wie, że to nie je­go ręka ra­bowała... dziś po­wie, że to ręka, która go złapała, nim kierowała... 

myśl • 2 grudnia 2017, 11:31

Bądź mi ser­cem, przy­jacielu, które bi­je w każdy czas. 

myśl • 28 listopada 2017, 16:24

... is­tnieją tyl­ko dwie praw­dy: obiek­tywna i su­biek­tywna... nies­te­ty, tej pier­wszej nikt nie zna... a jeżeli już zna, to skrzętnie uk­ry­wa... łat­wiej wte­dy ludzi "ogłupiać" i ste­rować nimi... 

myśl • 28 listopada 2017, 14:32

... a pro­pos dys­kusji, ja­ki os­tatnio pro­wadzą po­lity­cy i Po­lacy ogółem...

...dys­kusja służy do przed­sta­wienia i wy­miany włas­nych (obu stron) poglądów, ar­gu­mentów, itd. Na­tomiast nie służy do narzu­cania in­nym włas­nych prze­konań. Dys­kusja nie [...] — czytaj całość

myśl • 27 listopada 2017, 08:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja