meedea, teksty z czerwca 2011 roku

30 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest meedea.

By­wa, że ciężar ba­gażu emoc­jo­nal­ne­go przyg­niata na­wet naj­bar­dziej wyt­rzy­małe dusze. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 30 czerwca 2011, 08:20

To w nas praw­dzi­we, co niezmienne. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 29 czerwca 2011, 09:15

Nas­ta­wienie do da­nej sy­tuac­ji spra­wia, że al­bo po­suwa­my się na przód, al­bo ha­muje­my je­go rozwój.
Al­bo roz­wi­jamy skrzydła, al­bo je podcinamy. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 28 czerwca 2011, 09:06

Zat­rzy­małeś mój uśmiech w Twoim pocałunku. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 27 czerwca 2011, 08:58

O wierności


Bo wier­na jes­tem tyl­ko Jemu.
Tyl­ko Ser­cu swemu. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 26 czerwca 2011, 10:26

Ważne jest by czuć równo­wagę między swoimi życiowy­mi wyborami. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 25 czerwca 2011, 10:51

Każdy z nas ma w so­bie emoc­jo­nal­ne­go De­mona, który go wchłania.
Po­tem zaś wy­puszcza już ja­ko chwi­lowe­go szaleńca. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 24 czerwca 2011, 08:20

Le­piej ut­rzy­mywać przypływ serotoniny,
kąpać nasze mózgi w spo­koj­nych wo­dach zaprzeczeń. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 23 czerwca 2011, 10:50

Sta­re przyz­wycza­jenia łat­wo nie umierają. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 22 czerwca 2011, 06:43

Prze­ziębiłam swoją Duszę.
Chłodem Twe­go spojrzenia,
mro­zem do­tyku,
prze­ciągiem istnienia. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 21 czerwca 2011, 07:27

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]