meedea, teksty z grudnia 2012 roku

5 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Ob­ciążone su­mienie krzy­wi kręgosłup moralny. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 grudnia 2012, 10:08

Niejed­no na­gina­nie praw­dy łamie wyt­rzy­małość serca. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 grudnia 2012, 21:34

I z własną nudą trze­ba umieć żyć. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 grudnia 2012, 22:26

Naj­częściej po - ZDRA­WIAMY tych zdrowych. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 grudnia 2012, 06:50

Życie jest pełne stra­conych okazji.

Po uzys­ka­niu in­formac­ji: Słowa Ani z Zielo­nego Wzgórza, mo­ja myśl ;> 

myśl
zebrała 20 fiszek • 2 grudnia 2012, 12:01

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]