meedea, teksty z marca 2014 roku

10 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Na­wet gdy słowa nie mają od­biorców war­to je wypowiedzieć.
Cen­na jest umiejętność usłysze­nia siebie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 marca 2014, 12:35

Ból ciała poz­wa­la mi zro­zumieć niepełnos­praw­ność i chy­ba tyl­ko dla­tego to­leruję de­cyzję Bo­ga od­nośnie zais­tniałego stanu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 marca 2014, 18:49

Przeźroczys­te "Ja" wy­pełnia ko­loro­we "Wy". 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 marca 2014, 21:51

Często pochleb­stwo up­rzedza prośbę. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 25 marca 2014, 18:28

W życiu często mówione są słowa otuchy nie idące w parze z praw­dziwą pociechą. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 21 marca 2014, 19:05

Ko­bieta miłością do­daje mężczyźnie odwagi. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 18 marca 2014, 18:59

"We­sołek" roz­we­seli przy­byłych gości, "mędrzec" udzieli ra­dy a "pięknot­ka" zachwy­ci ideal­nym makijażem.
Przy­pisa­ne nam ro­le są sta­tyczne - życie już nie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 marca 2014, 19:37

Przy­jaźń sta­nowi przes­trzeń w której możemy zna­leźć praw­dzi­wy spokój. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 marca 2014, 12:56

Ważne jest "te­raz", bo "później" może się nie zdarzyć. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 12 marca 2014, 06:39

Umiejętność słucha­nia prze­mawia głośniej niż słowa. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 marca 2014, 12:16

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]