meedea, teksty z sierpnia 2012 roku

18 tekstów z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Scep­ty­cyzm rośnie wprost pro­por­cjo­nal­nie do wieku. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 sierpnia 2012, 23:06

Żaden egzor­cysta nie wypędzi z nas de­monów przeszłości. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 sierpnia 2012, 12:10

Całe życie jest w twarzy. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 sierpnia 2012, 13:16

Nieod­cięta pępo­wina jest jak roz­dwo­jenie jaźni. Pro­wadzisz podwójne życie. Swo­je i swoich rodziców. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 23 sierpnia 2012, 10:01

Żyjąc sa­mot­nie sa­mi so­bie wszys­tko zawdzięczamy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 sierpnia 2012, 08:10

Wierzę, że ko­biety po stok­roć częściej roz­ma­wiają o pe­nisach niż mężczyźni o sa­mocho­dach, sek­sie czy pra­cy. Wszak ko­bieta mówiąc odpoczywa. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 sierpnia 2012, 11:01

Pieniądz cen­nym czyn­ni­kiem ujaw­niającym prawdę o ludzkiej naturze. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 sierpnia 2012, 08:29

Naj­gor­sze zbrod­nie, to zbrod­nie z serca. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 19 sierpnia 2012, 10:44

Od­wa­ga priory­tetem w dążeniu do szczęścia. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 sierpnia 2012, 19:07

Smu­tek ogar­nia gdy nie widzisz współczu­cia w oczach blis­kich Ci osób a ob­cy płaczą wraz z Tobą. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 sierpnia 2012, 13:30

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]