meedea, teksty ze stycznia 2012 roku

29 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Łat­wiej za­kończyć ro­mans ciała z ciałem niż ser­ca z sercem.Także dedykowane 

myśl
zebrała 59 fiszek • 31 stycznia 2012, 10:44

Sta­ny cho­robo­we zwier­ciadłem ku­mulac­ji złych emocji.


De­dyko­wane: Mo­jej Justynie 

myśl
zebrała 38 fiszek • 30 stycznia 2012, 16:55

Sposób w ja­ki mężczyz­na głaszcze ko­ta pod­po­wiada mi ja­kim jest kochankiem. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 29 stycznia 2012, 10:55

Poez­ja budzi w człowieku tajemnicę.De­dyko­wane: Poetycznym 

myśl
zebrała 56 fiszek • 28 stycznia 2012, 13:52

Na­ga praw­da o człowieku nie ma w so­bie nic z erotyki. 

aforyzm dnia z 3 czerwca 2012 roku
zebrał 159 fiszek • 27 stycznia 2012, 08:27

Elas­tyczność to cecha, która us­po­kaja ser­ce a po­budza umysł.
De­dyko­wane: Smurf20073V 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 stycznia 2012, 00:29

Kąci­ki ust przys­ta­nią ra­dości lub smutku. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 25 stycznia 2012, 16:25

Kry­zys in­dy­widual­ny ob­ra­zem wy­rozu­miałości ogółu.


(Wy­ciągnięte z dzi­siej­szej lek­cji z życia) 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 stycznia 2012, 20:02

Cza­sem łat­wiej coś wy­pat­rzeć zam­knięty­mi ocza­mi a ot­wartym sercem. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 23 stycznia 2012, 20:54

Dro­gi mężczyzno!
W zdro­wym związku ry­wali­zować możemy je­dynie o po­ran­ny dostęp do łazienki. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 22 stycznia 2012, 11:38

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]