meedea, teksty z września 2010 roku

30 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Jes­tem Diablicą
Ty Aniołem
Spot­ka­my się w Czyśćcu.
Zag­ra­my w pokera


… rozbieranego 

myśl
zebrała 47 fiszek • 30 września 2010, 14:07

Nie prze­gap mo­men­tu w którym po­winieneś umil­knąć i po pros­tu mnie przytulić...

De­dyko­wane: W. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 29 września 2010, 16:53

Te­raz Ty mu­sisz pocze­kać, bo i Mój Czas ma czas. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 28 września 2010, 12:10

Kiedyś zos­ta­niesz moją pa­miątką chwil zadumy,
myślą niedogonioną,
za­pachem zapamiętanym. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 27 września 2010, 17:36

Z całej Twej doskonałości
nie lu­bię tyl­ko Two­jego dob­re­go ser­ca ...

de­dyko­wane: B. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 26 września 2010, 12:47

Mam na imię Kobieta.
Urodziłam się na przekór Mężczyźnie.
Będę żyła dla cu­du stworzo­nego przez Nas dwoje. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 25 września 2010, 14:05

Nie, to nie tchórzos­two.
To kul­tu­ra osobista.
Mo­ja przy­jaźń po pros­tu ustępu­je miej­sca Two­jej miłości. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 24 września 2010, 16:26

Odchodzisz?
Te­raz TY?
Pocze­kaj!
Spa­kuję tyl­ko ten frag­ment ser­ca, który od­dałam Ci ja­kiś czas te­mu ... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 23 września 2010, 07:27

Niewiary­god­ne !
Je­denaście lat różni­cy między Twoim i Moim „pier­wszym krzykiem”
A ser­ca w tym sa­mym miej­scu ...

De­dyko­wane: Bartkowi 

myśl
zebrała 66 fiszek • 22 września 2010, 16:32

Ich niepełnosprawność?
Nasz śmiech, żar­ty i ukocha­nie mnie całej
wy­wołało u mnie ślepotę.
I tak trwamy!


De­dyko­wane : moim Dzieciakom ;) 

myśl
zebrała 37 fiszek • 21 września 2010, 12:05

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]